Deel 1: Duurzaamheid in de keten

Deel 1: Duurzaamheid in de keten

Alle ziekenhuizen staan voor de uitdaging om hun bedrijfsvoering te verduurzamen om zo de negatieve impact op het milieu te verminderen. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn onder meer afspraken gemaakt over het terugdringen van het grondstofgebruik en het beperken van het restafval. Met de keuze voor circulair en herbruikbaar textiel kunnen ziekenhuizen hun afvalberg drastisch verminderen en het energieverbruik en CO2 uitstoot aanzienlijk terugdringen.

Toch hebben nog lang niet alle ziekenhuizen de (volledige) overstap gemaakt naar herbruikbaar circulair textiel, terwijl er wel voldoende aanbod voorhanden is. Waar komt dat door? En belangrijker nog: hoe kunnen we die transitie met elkaar versnellen? Er is immers geen tijd te verliezen!

Rondetafelgesprek met:

  • Vincent Hordijk Textielleverancier Hebo van Dijk
  • Arie Raaijmakers Kledingleverancier Van Moer
  • Cees Van Haasteren Zeepleverancier Christeyns
  • Werner Pasop Textielrecyclebedrijf Frankenhuis
  • Theo Lantinga CleanLease

Zullen we samenwerken aan versnelling?

In deze sessie zoomen we in op de ontwikkeling van circulair ziekenhuistextiel. We gaan met o.m. Nicole Hunfeld (Erasmus MC), Niek Sperna Weiland (Amsterdam MC) én een bank en een zorgverzekeraar onderzoeken waar in de transitie van disposable naar reusable textiel de successen en bottlenecks zitten. En hoe we die bottlenecks met elkaar op kunnen lossen.

Het programma bestaat uit twee rondetafelgesprekken, waarbij u als deelnemer ook volop de ruimte krijgt om uw eigen bevindingen en mening te delen.

Mede mogelijk gemaakt door