Deel 2: Hoe kunnen we de transitie naar circulair textiel versnellen?

Deel 2: Hoe kunnen we de transitie naar circulair textiel versnellen?

Alle ziekenhuizen staan voor de uitdaging om hun bedrijfsvoering te verduurzamen om zo de negatieve impact op het milieu te verminderen. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn onder meer afspraken gemaakt over het terugdringen van het grondstofgebruik en het beperken van het restafval. Met de keuze voor circulair en herbruikbaar textiel kunnen ziekenhuizen hun afvalberg drastisch verminderen en het energieverbruik en CO2 uitstoot aanzienlijk terugdringen.

Toch hebben nog lang niet alle ziekenhuizen de (volledige) overstap gemaakt naar herbruikbaar circulair textiel, terwijl er wel voldoende aanbod voorhanden is. Waar komt dat door? En belangrijker nog: hoe kunnen we die transitie met elkaar versnellen? Er is immers geen tijd te verliezen!

Rondetafelgesprek over de successen, bottlenecks én de mogelijke oplossingen met:

 • Niek Sperna
  Weiland Amsterdam UMC en Groene OK pionier van het eerste uur
 • Nicole Hunfeld
  Ziekenhuisapotheker en projectleider Groene IC /Duurzame zorg in het Erasmus MC. Tevens voorzitter van het landelijk netwerk Groene IC
 • Bas Maier
  Manager Zorg bij MVO Nederland en verbonden aan de Green Deal Circulair Inkopen
 • Anja van Balen
  Sector Banker Healtcare bij ABN AMRO - Spreker volgt Zorgverzekeraar
 • Arthur Linssen
  Bureaudirecteur FTN

Zullen we samenwerken aan versnelling?

In deze sessie zoomen we in op de ontwikkeling van circulair ziekenhuistextiel. We gaan met o.m. Nicole Hunfeld (Erasmus MC), Niek Sperna Weiland (Amsterdam MC) én een bank en een zorgverzekeraar onderzoeken waar in de transitie van disposable naar reusable textiel de successen en bottlenecks zitten. En hoe we die bottlenecks met elkaar op kunnen lossen.

Het programma bestaat uit twee rondetafelgesprekken, waarbij u als deelnemer ook volop de ruimte krijgt om uw eigen bevindingen en mening te delen.

Mede mogelijk gemaakt door